werkwijze


VÓÓR  DE OPDRACHT

In gesprek met u als opdrachtgever zorg ik er voor dat ik helder krijg:

 • Wie de klant is en wat de samenstelling van de groep is;
 • Wat het doel/onderwerp van de training of assessment is;
 • Welke theoretische modellen, werkvormen, oefeningen en casuïstiek gebruikt gaan worden;
 • Wat de wensen zijn t.a.v. de samenwerking tussen trainer en mij;

Deze voorbespreking vindt meestal telefonisch of per e-mail plaats.

Ik bereid me verder voor door op internet meer te lezen over u als klant, me zo nodig verder te verdiepen in de gebruikte theoretische modellen, en de eventuele casuïstiek te bestuderen. Uiteraard check ik ook de locatiegegevens en route.


TIJDENS  DE OPDRACHT

Vlak voor de opdracht

 • zorg ik dat ik ruim op tijd aanwezig ben;
 • heb ik nog een korte voorbespreking met de trainer: wat is de actuele stand van zaken, wat zijn de ontwikkelingen of veranderingen, hoe zit de groep erin?.

Mijn spel tijdens oefeningen

 • is realistisch, geloofwaardig en herkenbaar;
 • is afgestemd op de leerdoelen van de deelnemer;
 • is beïnvloedbaar! Ik reageer op wat de deelnemer inzet en laat me beïnvloeden: gedrag roept gedrag op.

Mijn feedback is

 • kort en bondig en in 3 stappen opgebouwd (drietrapsraket);
  • Wat is het concrete gedrag van de deelnemer (observatie);
  • Wat is het effect daarvan op mij als gesprekspartner (gevoel);
  • Wat is mijn reactie hierop (gevolg);
 • toegespitst op de leerdoelen van de deelnemer;
 • in balans qua positieve punten (tops) en aandachtspunten (tips).

Vinger aan de pols gedurende de training stem ik regelmatig af met de trainer, om zo vinger aan de pols te houden. Hoe loopt het, moeten er dingen anders?

Sparringspartner In de samenwerking met trainers zie ik mijzelf als gelijkwaardige partner, waarbij ieder wel zijn eigen rol en verantwoordelijkheid heeft. In de praktijk betekent dit dat ik meedenk en adviseer over bijvoorbeeld alternatieve werkvormen en oefeningen die het rendement van de training ten goede komen. De trainer is eindverantwoordelijk en neemt hierin de beslissing.


NA DE OPDRACHT

Na de opdracht evalueer ik de samenwerking met de trainer. Vragen die ik hierbij bijvoorbeeld stel:

 • Heb ik gebracht wat u wilde?
 • Wat ging goed, wat kan beter?
 • Wat vond u van mijn spel?
 • Wat vond u van mijn feedback?
 • Welke aanvullende opmerkingen heeft u?

Deze evaluatie kan vlak na de training plaatsvinden, maar ook een aantal dagen erna.

 

Huub-Jan Emans

Aarzel niet en neem direct contact met mij op via info@huubjanemans.nl of via 06-10573438!

 

© 2012 www.lekkerinvorm.nl